Frister - eksterne og interne

Lønnsfrister

Bokføring av lønn, refusjoner og reiseregninger skjer etter frister satt av PO/lønn.

MVA-oppgjør

Frister for å sende inn mva-melding (tidligere omsetningsoppgave) og betale evt. skyldig merverdiavgift (eller nærmeste mandag etter, dersom datoen faller på en helg):

  1. termin – 10.april (denne frist gjelder også årsoppgave fra primærnæringen)
  2. termin – 10. juni
  3. termin – 31. august
  4. termin – 10. oktober
  5. termin – 10. desember
  6. termin – 10. februar

Årsterminoppgave og betalingsfrist – 10. mars (må søke/få godkjent årlig rapportering)

Les rutine for behandling av mva. 

Kontroll av koder for mva-kompensasjon

Som et ledd i internkontroller for å sikre fylkeskommunens rettmessige inntekter, oppfordres alle virksomheter til å foreta fortløpende (og helst månedlig) kontroll av mva-kode på bokførte bilag – spesielt bilag med kode 0 (som innebærer at vi ikke krever mva-kompensasjon). Følgende frister gjelder:

Mva-termin: Frist kontroll: Hva kontrolleres (periode) - bilag i: Feil omposteres på periode:
Termin 1 20. mars November, desember, januar, februar 2 - februar
Termin 2 20. mai Januar, februar, mars, april 4 - april
Termin 3 1. august Mars, april, mai, juni 6 - juni
Termin 4 20. september Mai, juni, juli, august 8 - august
Termin 5 20. november Juli, august, september, oktober 10 - oktober
Termin 6 20. januar neste år September, oktober, november, desember 12 - desember

Les rutine for kontroll av mva-koder.

×