Arkiv

Siste nytt:

Arkivavdelingen har tatt i bruk IT-senteret digitale helpdesk Pure Service. Det finnes tre skjema du kan velge:

Ny sak: kan gjelde hva som helst

Ny/endre ident: ny ansatt eller ansatt som har sluttet meldes her. Eller andre endringer, som permisjon, flytting av arbeidssted, telefonnr. etc.

Endring i sak: Feil/rettinger i saksmappe eller journalpost.

Gammelt nytt:

ESA ble oppgradert til versjon 8.2.1 5 januar. Vi kan fra nå bruke DIFIs e-signeringsløsning og har fritekstsøk. Vil du vite mer så ta kontakt!

Arkivplan er publisert på arkivplan.no - du finner link i kolonne til høyre. Bevaring- og kassasjonsplan er publisert i styring og kvalitetssystemet under sektorovergripende dokumenter, myndighetskrav, dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Fra 1. januar 2017 er digital forsendelse førstevalg for post. Vi mottar også mer og mer post digitalt, enten rett fra avsenders sak- og arkivsystem eller via e-dialog. Vi kan også sende ut likelydende brev til mange mottakere eller unike brev til mottaker uten at man må gå via ESA for å lagre dokumentet. Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe. Lenk til brukerveiledning for SvarUT finner dere i kolonnen til høyre.

Kontakt oss:

Arkivvakta er betjent på telefon og epost (7778) 8055 og ved personlig oppmøte i våre lokaler i 1. etasje.

Du når oss også gjennom IT-senterets Pure Service - egen fane for Ny sak til Arkivavdelingen.

Om oss:

Arkivavdelingen har arkivansvar for sentraladministrasjonen og systemadministrasjon av ESA. Avdelingen ledes av arkivleder. Arkivleder har fagansvar for arkiv for hele fylkeskommunen. 

De viktigste daglige oppgavene for arkivarene i Troms fylkeskommune er poståpning, journalføring, arkivering og brukerstøtte fylkeskommunens saksbehandlere.

Arkivleder er systemeier for ESA og Jupiter.

Troms fylkeskommune har depot for eldre og avslutta arkiv hos Arkiv Troms.

Arkivavdelingen ledes av arkivleder Hilde Lange

×