Prisen ble tildelt tannpleier Anette K Johannessen under Norsk tannpleierforenings fagkonferanse 28 mai 2019 i Tromsø. Fagkonferansen ble avholdt på Hotel Clarion The Edge, prisen ble utdelt under festmiddagen på Sommarøya.

Tannpleier Anette K Johannessen fikk prisen for sitt engasjement og gode arbeid angående debatten om energidrikker. Hun har skrevet flere leserinnlegg i større aviser, har hatt en tett og god dialog med Forbrukerrådet om debatten om energidrikker og ønske om en aldersgrense på denne drikken. Troms fylkeskommune, tannhelsetjenesten fikk være med på en rundebordsmøte i Oslo i regi av Forbrukerrådet der temaet ble diskutert.

Grunnlaget for at tannhelsetjenesten i Troms fikk være med å bidra på møtet var at tannpleier Anette Johannessen fra Lyngen tannklinikk har jobbet ut mot ungdommen og hatt fokus på energidrikker der konsekvenser for både kropp og tenner er blitt belyst.

Hun har hatt innlegg i aviser og det var skrevet en artikkel om henne og temaet energidrikker i blant annet avisene Framtid i Nord og Nordlys. Hun tok kontakt med Forbrukerrådet og har stilt spørsmål og innhentet en del kunnskaper om denne drikken som igjen førte til at engasjementet hennes ble lagt merke til av ansatte i Forbrukerrådet.

×