Åpent for oppmelding til privatisteksamen våren 2019

Priavatister kan melde seg opp til eksamen fram til 1. februar.

All oppmelding skal skje elektronisk via privatistweb.no. Her finner du også all informasjon angående gjennomføring av eksamen.

Privatistweb er åpen for oppmelding i tiden 15. januar – 1. februar 2019.

Betaling med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. Se mer her.

×