Godt samspill har gitt flere læreplass i Troms

Utdanningsdirektoratet har lansert endelige tall for andel søkere som har fått lærekontrakt. Tallene viser at den positive utviklingen på yrkesfagene i landet fortsetter, og at andelen som får læreplass ikke har vært så høy siden målingene begynte i 2011. Troms kommer ut med en andel over landssnittet.

I Troms har 75,2 prosent av søkerne fått lærekontrakt i 2018. Det er nå 150 flere lærlinger i Troms enn for fem år siden, en framgang på 6,3 prosentpoeng. Landssnittet er 74,3 prosent. Det er for begge tilfeller den høyeste andelen siden målingene startet i 2011.

- Som ansvarlig for utdanning er jeg stolt og glad, men man må alltid huske at det er flere parter som sammen får til dette. Staten setter noen økonomiske rammer og mål, men det er til slutt samspillet mellom skoleeier/skolene, opplæringskontorene/lærebedriftene og bransjene som gjør utslaget. Hvis rammevilkårene fra regjeringen er bra og gjerne bedre, klarer vi i regionen å gjøre den faktiske jobben, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

Tiltakene virker

Fylkeskommunen har på sin side fulgt opp alle tiltakene i fylkestingsmeldingen «Samspill for økt gjennomføring (1-2015)» og flere til. Framfor alt har skolene fått et større formidlingsansvar. Arbeidslivsveiledere («alver») er tilsatt på alle yrkesfag-skoler for å følge opp hver enkelt søker og ha nærkontakt med bedriftene og kommunene.

Troms har sannsynligvis landets beste vekslingsmodell i Nord-Troms. Helsefagelevene der er i prinsippet formidlet til læreplass når de starter vg2 i skole og bedrift vekselsvis. Anbudsklausuler om lærlinger gjelder og kan bidra positivt, og Troms har den første universitetsskolemodellen i landet der yrkesfag er ett av satsingsområdene. Alle ledige læreplassøkere blir fortløpende synliggjort på hjemmesidene til utdanningsetaten.

Forventer mer framgang

Fylkesrådet i Troms forventer ytterligere framgang i andel godkjente lærekontrakter i 2019. I fylkesbudsjettet ligger en samlet økning på 10 millioner kroner til lærlingetilskudd og til å lønne 20 flere lærlinger i egen organisasjon.

 

 

×