Lørdag 16. mars markeres Kvenfolkets dag flere steder i regionen. Dagen har vært feiret siden 2014 og er i ferd med å etablere seg i bevisstheten til stadig flere.

- Vi er stolte over at fylkeskommunen for første gang skal heise sitt eget kvenske flagg på dagen, sier fylkesråd Sigrid Ina Simonsen som nylig var med på å vedta nye flaggregler for Troms fylkeskommune der kvenfolkets dag også har en naturlig plass. - Det er en selvfølge for oss å markere denne dagen, fordi vi ønsker å feire mangfoldet og vår felles kulturarv i regionen. Kvensk språk og kultur har lenge vært usynliggjort, men er nå i ferd med å løftes fram i lyset, sier fylkesråden som gratulerer med dagen og ønsker å fremheve alle de positive tiltakene som har skjedd det siste året for å styrke kvensk språk og kultur i fylket:

 • Kvænangen språksenter åpnet i september 2018, og er en viktig tilvekst for den kvenske språksatsinga i regionen, sammen med Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter.
 • Halti kvenkultursenter i Nordreisa er en sentral motor for ivaretakelsen og utviklingen av kvensk kunst og kulturarv:
  • I år avvikles det en Kvensk uke for skoler og barnehager, i samarbeid med Halti nasjonalparksenter, Nord-Troms museum og Kvensk institutt. Det tilbys også kvenskfilmvisning for elever ved Nord-Troms videregående skole.
  • Trespråklig eventyrturnè pågikk i januar i år og involverte 200 barn i regionen
  • Kvenspelet Kylâpeli involverer alle generasjoner og skaper ny bevissthet om landsdelens kvenske historie lokalt og regionalt.
  • Paaskiviikko er en årlig kvenkulturfestival som pågår over en uke i alle kommunene i Nord-Troms med et mangfold av aktiviteter.
  • Kvenkoret Kvääniääni er et kvensk barne- og voksen kor som er en del av Haltis mangeårige språksatsing.
  • I tillegg arbeides det med å etablere et eget kventeater.
 • Det ble tilbydt tre ulike kvenske forestillinger i Den kulturelle skolesekken; litteraturproduksjonen «Ânnu lever språket»med Mona Mørtlund, «Kahru!» med Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl og kulturarvproduksjonen «Finsk fare» hvor fylket har bidratt med produksjonstilskudd.
 • Troms fylkeskommune arrangerte i høst en kvenkonferanse med fokus på kvensk fortid, nåtid og framtid.
 • Kvenfolkets dag markeres i år ved to videregående skoler, Nordkjosbotn og Nord-Troms videregående skole for første gang.
 • I tillegg markeres dagen blant annet med «Kvensk lørdag» på Halti kvenkultursenter og konserter i Tromsø.

Troms fylkeskommune gratulerer så mye med dagen!

Foto: Kvendrakt. Fotograf Pål Vegard Eriksen

×