Inviterer til seminar om «nytt liv i gamle fjøs»

Kulturlandskapet vårt består i stor grad av gårdsbebyggelse. I dag er mange av de gamle fjøsene, sommerfjøsene og andre landbruksbygg ikke lengre i bruk. Kan vi gjøre en innsats for å ta vare på det nordnorske kulturlandskapet ved å ta vare på de gamle bygningene og kanskje gi dem ny bruk?

Dét er temaet for seminaret vi inviterer til på Fylkeshuset i Tromsø torsdag 28. februar.

Norsk kulturarv har i 2019 bevilget ekstra midler til istandsetting av landbruksbygg i Nord-Norge gjennom satsingen «Uthus i Nord». Landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Troms og Finnmark og avdeling for kulturarv ved Troms fylkeskommune inviterer til seminaret Nytt liv i gamle fjøs. Gjennom et bredt program får vi gode eksempler på istandsetting, finansieringsordninger og muligheter for videre bruk. Vi håper dette kan være til  inspirasjon for eiere, ansatte i forvaltningen og andre som er interesserte i bygningsvern, kulturlandskap og næringsutvikling.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Send gjerne invitasjonen videre til aktuelle deltakere.

Vi har tidligere sendt ut foreløpig invitasjon og program. De som alt har meldt seg på og har fått bekreftelse fra oss behøver ikke sende ny påmelding.

Spørsmål kan rettes til Marit Chruickshank  marit.chruickshank@tromsfylke.no og Marit Gåre fmtrmag@fylkesmannen.no

 

 

Foto: May Britt Odden

×