Kristine Østrem Nordal er ansatt som avdelingsleder ved næringsetaten.

Der skal hun lede avdelingen med ansvarsområder som FoU, innovasjon og innovasjonsstruktur.

- Herunder forskningsmidler knyttet mot blant annet Regionalt forskningsfond nord (RFFNORD) og VIT Troms, som er en virkemiddelordning finansiert av Troms fylkeskommune og Norges Forskningsråd, forteller hun.

Ansvarsområdet gjelder også næringshager, studiesenter, inkubatorer og annet som inngår i innovasjonsstrukturen.

- Stillingen inneholder også ansvaret for næringsetatens budsjett og nærings arbeid med kvalitetshåndboka, sier Kristine.

Kristine har jobbet flere år i fylkeskommunen, hun startet allerede i 2004 som trainee.

- Jeg har vært prosjektleder, rådgiver og vikar i en masse forskjellige stillinger, før jeg endelig fikk fast jobb og senere prosjektlederstilling for VRI i 2014, forteller hun.

De siste to årene har Kristine vikariert som avdelingsleder i fylkeskommunen.

Vi ønsker henne masse lykke til som avdelingsleder.

×