Troms fylkeskommune har opparbeidet seg en betydelig samling av kunst

Verkene er plassert i fylkeskommunale bygg som videregående skoler, tannklinikker og i Fylkeshuset. Samlingen består av ca. 1200 kunstverk, inkludert offentlige utsmykninger.

Troms fylkeskommune er et foregangsfylke for registrering av kunst i offentlig eie. I 2004 tok Troms fylkeskommune initiativ til en avtale med Nordnorsk Kunstmuseum om drift og kunstfaglig oppfølging av fylkeskommunens kunstsamling. Med avtalen har fylkeskommunen tatt et ansvar for å ivareta sikring og formidling av den offentlige kunstsamlingen. Troms fylkeskommune mener at kunstverk i offentlig eie skal være forsvarlig ivaretatt og tilgjengelig for allmennheten.

Mer informasjon om Troms fylkeskommunes samling finner du her

Kunst i fokus

Nordnorsk Kunstmuseum velger et kunstverk fra deres egen kunstsamling til  Kunstverk i fokus på Fylkeshuset i Tromsø, i 2 etg. 

Kunstverket skiftes ut fire ganger i året i forbindelse med møter i Fylkestinget.

10. desember 2018 - 10. mars 2019:

PER KLEIVA (Torsken 1933 – 2017 Nesodden)

Vi har berre ei jord, 1979 - Serigrafi på papir - Utlånt fra Nordnorsk Kunstmuseum

Per Kleiva har markert seg både som maler og grafiker. Han var politisk aktiv på 1970-tallet og sammen med Victor Lind, Morten Krohg, Willibald Storn og Anders Kjær, utgjorde han kjernen i kunstnerkollektivet GRAS. Flere av Kleivas verk fra denne tiden står i dag som ikoner i norsk kunsthistorie, for eksempel Amerikanske sommerfugler og Blad fra imperialismens dagbok I II og III. Kleiva var inspirert av popkunsten og benyttet seg av enkle former, gjerne med en naivistisk tilnærming til motivet. Han balanserte hårfint mellom det basale og det banale, som han selv har utrykt det. Budskapet i Vi har berre ei jord er klart og tydelig fra kunstnerens side og vel så aktuelt i dag som på 1970-tallet.

Fra mai 2019 vil Kleivas arbeider være å finne i utstilling på Nordnorsk Kunstmuseum, i forbindelse med Norske Grafikeres 100 års-jubileum.

Bilde av Per Kleivas Vi har berre ei jord

×