Havneterminalen på Prostneset i Tromsø vekket stort engasjement i fylkestinget.

Politikerne er samstemte i at dagens forhold for hurtigbåtpassasjerer som skal reise til og fra Tromsø er langt fra gode nok. Særlig trekkes det fram at passasjerer tvinges til å ta seg gjennom hele terminalbygget, opp og ned en etasje, for å komme seg ut på hurtigbåtkaia og inn i båten.

Nå følges saken opp.

Fylkestingsrepresentant Tom Erik Forså (Frp) fremmet en interpellasjon om utbedring av Prostneset havneterminal, med spørsmål til fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp). Dette ble deretter fulgt opp av debatt om saken, og deretter et enstemmig vedtak.

Følgende ble vedtatt:

  1. Fylkestinget ber Tromsø havn KF sørge for å imøtekomme fylkeskommunen for å bedre tilbudet og framkommeligheten for passasjerene ved havneterminalen i Tromsø
  2. Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake til fylkestinget med orientering om framdrift i saken og dialogen med Tromsø Havn KF om iverksatte og planlagte tiltak for å bedre tilbudet og framkommeligheten ved fylkestingets samling i desember.

Vedtaket var et forslag som gruppelederne for alle partiene i fylkestinget fremmet.

Sakspapirene finnes her (sak 64/18).

×