I anledning samenes nasjonaldag, kommer fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) med følgende hilsen:

 

6. februar er en dag vi i Troms er veldig stolte over. Det er en god anledning for å vise frem samisk historie, samisk kultur og samisk identitet. Vi skal feire dagen, samtidig som vi skal minne oss selv på at arbeidet med å anerkjenne denne viktige delen av vår historie identitet, har vært og er fortsatt vond for mange.

Det arbeidet er heller ikke i mål. Som politikere har vi et særlig ansvar for alle i vårt samfunn. Det må vi ta hver eneste dag. Én måte vi gjør det på er å sørge for møteplasser, der samiske spørsmål kan drøftes. Det var én av grunnene til at Troms fylkeskommune i fjor vinter på ny arrangerte Samekonferansen, som samlet omkring 120 deltakere.

Nasjonale myndigheter må også være sitt ansvar bevisst. Derfor er det helt riktig og nødvendig at Stortinget har vedtatt å opprette en sannhetskommisjon for å se på fornorskingspolitikken og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Vi kommer til å følge deres arbeid nøye.

La oss bruke dagen i dag til å feire mangfoldet som definerer oss som bor her nord.

Lihkku beivviin, Sápmi!

 

×