Alle de 56 elevene som søkte om læreplass i høst er nå ute i lære. Det er ny rekord!

Det har over tid vært utfordrende å skaffe nok læreplasser ute i bedrifter for elever i yrkesfag, men ved Bardufoss vgs har dette snudd dette skoleåret.

- Det har vært ei svært god investering å knytte tettere bånd mellom skolen og næringslivet. Det er viktig at vi hele tida jobber mot bedriften, og ikke kommer bare når vi skal ha læreplass. Det kan være så enkelt som å stikke innom og ta en prat og en kopp kaffe, sier formidlingskoordinator Jan Åge Samuelsen i intervju med avisa Nye Troms.

- Bardufoss var tidlig ute med ny strategi for å få flere elever formidla mens de ennå var i skoledelen av utdanninga. Nå har vi satt inn arbeidslivsveiledere, populært kalt «alver», og bruker yrkesfaglig fordypning mer aktivt på samtlige yrkesfagskoler, så vi forventer ei fortsatt positiv utvikling i hele Troms, kommenterer fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Bardufoss vgs var den første skolen i Troms som innførte funksjonen formidlingskoordinator. Årsaken til at en slik stilling ble innført, var at skolen tidligere hadde flere yrkesfagelever som slet med å få seg læreplass i bedrift etter at de var ferdige med den teoretiske delen av utdanninga. Dette ble tatt på alvor, og en så nødvendigheten av å tenke helt nytt og fordele ansvaret over alle fire utdanningsårene – og nå ser en resultatene.

 

×