Representanter fra hele fylket, kommuner i våre nabofylker, virkemiddelapparatet, universitetet og en rekke politikere er påmeldt til årets Tromskonferanse, som arrangeres torsdag 29. og fredag 30. november på Scandic Ishavshotell i Tromsø.

Tromskonferansen er en arena for nettverksbygging og dialog innen næringsutvikling.

Her finner du programmet for konferansen  Media er hjertelig velkommen.

- Det er spennende tider for vår region. Nordområdene er i fokus mer enn noensinne før. Med store muligheter kommer også noen utfordringer. Én av disse er hvordan vi skal sørge for at næringslivet har nok og riktig kompetanse i årene fremover. Jeg gleder meg til å diskutere denne og andre problemstillinger med de mange som deltar på konferansen – sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (bildet).

Årets Tromskonferanse dreier seg om kompetanse, og vi ser nærmere på kompetansebehov og utfordringer i Nord-Norge, blant annet i bygg- og anleggsbransjen. Vi får også servert eksempler på prosjekter og tiltak i Troms som stimulerer samarbeid mellom bedrifter og utdanning og som forbereder studentene på livet etter studiene.

Under konferansemiddagen vil også årets næringspris deles ut.

Det er næringsetaten i Troms fylkeskommune som arrangerer konferansen.

Foto: Gunnar Davidsson

×