De videregående skolene i Troms øver jevnlig på å håndtere alvorlige, uforutsette hendelser. Mandag 8. oktober var ledelsen ved åtte av de fylkeskommunale videregående skolene i Troms samlet for skrivebordsøvelser.

Det er umulig å forutse det usannsynlige, men ved å trene på det sannsynlige, står vi sterkere til å takle det usannsynlige. Derfor deltok de videregående skolene Senja, Bardufoss, Sjøvegan, Ishavsbyen/fagskolen, Breivang, Heggen, Nordkjosbotn og Stangnes som deltok på øvelsen, sammen med sentral kriseledelse i administrasjonen i Troms fylkeskommune. Øvelsen ble også i år gjennomført i samarbeid med studenter innen samfunnssikkerhet og miljø ved UiT – Norges arktiske universitet.

Hver av de 8 skolene fikk i løpet av øvelsen bryne seg på å takle eksplosjonsfare i sveisegass-flasker og ulike hendelser som kan oppstå på klasseturer i inn- og utland.
I løpet av 75 hektiske minutter fikk skolelederne trening i hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta elever, ansatte og befolkning for øvrig på en best mulig måte under en krise.

Tilstede på øvelsen var blant annet politiet og Tromsø Brann og redning. Tromsø kommunes psykososiale team og fylkeskommunens eget HMS-team var også på plass, og holdt ulike foredrag om ulike roller i krisesituasjoner, erfaringsdeling og vurderinger rundt stormkjøkken og risiko ved bruk av dette i skolesammenhenger.

×