For femte år på rad inviterer Troms fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms til friluftslivssamling. Samlingen passer for kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftsforvaltere og andre som ønsker å tilrettelegge for friluftsaktivitet i fylket.  

22. november, kl. 10:00 – 16:00, Tromsø, Fylkestingssalen – se program her.

Årets hovedtema er «hvordan få ut de som sitter inne», med hovedfokus på barn og unge. Gjennom et variert program får vi innblikk i hva vi vet om barn og unges hverdag i 2018, og hvordan friluftsliv kan bidra til å fremme aktivitet og helse både gjennom skole og fritid. Her kan du bli med på sofasamtale med ungdommen, ta del i suksesshistorier fra Harstad, Balsfjord og Nordland, høre om hvilken tilrettelegging som fungerer, samt dele dine egne erfaringer. Samlingen avsluttes med høytidelig utdeling av «Fylkets beste turrute» og «Friluftslivets ildsjelpris i Troms».

Samlingen er gratis å delta på og Troms fylkeskommune dekker overnatting for en person fra hver kommune / organisasjon fra 21. -22. november på Thon Hotel i Tromsø.

Påmelding gjøres ved å sende inn følgende opplysninger til eivind.borge@tromsfylke.no innen 9. november 2018:

  • Navn
  • Tittel
  • Organisasjon
  • Telefon
  • E-post
  • Eventuelle matallergier
  • Behov for overnatting 21.-22. november i Tromsø.   

UiT arrangerer et seminar om besøksforvaltning i Tromsø 21. november med relevante tema i skjæringspunktet reiseliv / friluftsliv. UiT og Troms fylkeskommune samarbeider for at det skal bli enkelt å delta på begge samlingene. Påmelding til besøksforvaltningsseminaret gjøres til gaute.e.svensson@uit.no innen 9. november.

Velkommen til årets store friluftslivssamling!

 

×