Velkommen til samekonferansen 2019 om reindrift og kulturell bærekraft

Hvilken betydning har reindrifta for samisk språk og kultur? Hvordan vurderer myndighetene den kulturelle bærekraften til reindrifta? Hva er kulturell bærekraft og er det noe vi skal etterstrebe? 

Dette er noen av spørsmålene vi søker svar på konferansedagene 25. og 26. november 2019.

Konferansen er en del av Troms fylkeskommunes arbeid med Regional plan for reindrift i Troms.

 

Les mer og meld deg på her 

 

 

 

 

Illustrasjonfoto: Trym-Ivar Bergsmo

×