Rapportert felling

Kystseljakta 2018

Følgende felte dyr per 27.08.2018.

Art

Antall felte dyr

Steinkobbe 38
Havert 2
Ringsel 2

 

Tabellen viser antall felte kystsel for artene steinkobbe og havert som er rapportert til Troms fylkeskommune fra jegere med fellingstillatelse for 2018.
Tabellen oppdateres fortløpende ved innmelding av felte dyr fra jeger.

I 2018 er kvoten på steinkobbe satt til 75 dyr, med en individuell begrensning på 5 dyr. Kvoten på havert i Troms er satt til 25 dyr. For ringsel og grønlandssel er det ikke kvotebegrensning.

Felling av dyr (herunder tapte dyr) skal straks innrapporteres til Troms fylkeskommune på telefon 77 78 80 00 eller per e-post til postmottak@tromsfylke.no.

Fastsatt fangstskjema skal fylles ut og sendes inn til Troms fylkeskommune, næringsetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø, eller per e-post til postmottak@tromsfylke.no.

×