Butikkstøtte

Formål

Butikkstøtteordningen er en samfinansiering mellom Troms fylkeskommune og enkeltkommuner i Troms. Formålet er å opprettholde drift i distriktsbutikker med lite kundegrunnlag.

Ordningen samfinansieres av kommunene i Troms og Troms fylkeskommune. Søknad skal sendes til kommunen ved næringskonsulent eller rådmann i den respektive kommunen.

Ved spørsmål kan det tas kontakt med næringskonsulent i den aktuelle kommune eller kontaktperson i Troms fylkeskommune.

Hvem kan søke?

Distriktsbutikker

Søknadsfrist

Søknad må sendes til kommunen innen 18. mai 2018. Kommunenes frist for oversendelse til Troms fylkeskommune, næringsetaten er 15. juni 2018.

×