Transportstøtte

Ordningen er avviklet fra og med 2017 og det er ikke avsatt midler til transportstøtte i år. 

 

Det er ikke mulig å søke om transportstøtte for regnskapsåret 2016. 

×