VIT - Virkemidler for FoU og Innovasjon i Troms

Programmet er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Forskningsrådet. VIT Troms støtter og veileder bedrifter som benytter forskning i utviklingen av bedriften.

Gjennom VIT tilbys det en rekke virkemidler for å skape relasjoner mellom næringsliv og forskningsmiljø i Troms. Virkemidlene skal brukes i FoU prosjekter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

 

Mer informasjon om de ulike virkemidlene og satsningsområdene til programmet finnes på nettsiden www.vit-troms.no
Viktig informasjon:

Grunnet omlegging av Forskningsrådets nettsider, vil det i perioden 5. april til 15. mai ikke være mulig å levere inn forprosjektsøknader. For mer informasjon, se Forskningsrådets nettsider.

×