Tromskonferansen 2017

På denne siden finner du program og presentasjoner for Tromskonferansen 2017 som ble arrangert 22.-23. november 2017. 

Program for dagene finner du her.

 

Presentasjoner dag 1

Åpningstaler:

Sesjon 1 «Forutsetninger og drivere for næringsutvikling i Arktis»

Sesjon 2 «Presentasjon av utvalgte næringsklynger og bransjesamarbeid i Troms»

Sesjon 3 «Kommunalt utviklingsarbeid i Troms»

Sesjon 4 del 1 «Et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv»

 

 

 

Presentasjoner dag 2

Sesjon 4 del 2 «Et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv»

 

Sesjon 5 «Leverandørutvikling og innovative anskaffelser»

Regionens samfunnsutviklerrolle

×