Vilt

Fylkeskommunen har følgende oppgaver innen forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter:

  • Arbeide for å fremme formålet med viltloven
  • Veilede kommuner og rettighetshavere
  • Utøve myndighet når det gjelder jakt- og fangsttider mv. knyttet til jakt på artene elg, hjort, kanadagås og stripegås
  • Forvalte viltmidler

Les mer om viltforvaltning i Troms i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027

Vurdering av elgbestandene i Troms, Naturdata AS 2014

NY Vurdering av elgbestandene i Troms 1990-2017 Naturdata AS

Foto:Geir Nermo

 

×