Tilskudd til vilttiltak

Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. De som kan søke er frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Tilskudd 2020
Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter unntatt villrein, grågås og kortnebbgås sendes fylkeskommunen. Søknader for ikke-jaktbare arter, villrein, grågås og kortnebbgås sendes til Fylkesmannen.

Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på nettsiden til Miljødirektoratet.

Tildeling 2019
Her finner du oversikt over tildeling for 2019 i Troms.

Rapportering

I vedtaksbrevet vil det stå hvor søker skal rapportere. 

  • Rapportering til Miljødirektoratet - (logg inn med e-postadresse og passord).
  • For å få utbetalt tilskuddet må utbetalingsanmodning fylles ut og sendes inn per e-post: postmottak@tromsfylke.no, i tillegg til rapport. For organisasjoner, friluftsråd og kommuner som har fakturasystem skal faktura sendes til:
    faktura-tromsfylke@nets.eu
×