Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner

SØKNADSFRIST

1. mai hvert år

 

KONTAKT

Lene Hansen

 

rådgiver, samisk og kvensk

Kulturetaten

lene.hansen@tromsfylke.no

tlf +47 77 78 80 13

mobil +47 977 73 490

 

×