Sommerskole i utvalgte fag

Sommeren 2019 vil det bli arrangert sommerskole etterfulgt av eksamen i utvalgte fag. 

Periode:

  • Sommerskolen gjennomføres normalt over to uker.

Påmelding:

  • Påmelding til sommerskole kan gjøres i perioden 31. juli til og med 13. august
  • Påmeldingen vil samtidig gjelde som oppmelding til eksamen som vil ta sted 14. august.
  • Elever som tildeles plass, vil bli tilskrevet med informasjon om tid og sted.
  • Det settes en minimumsgrense på 5 påmeldte kandidater for å kunne sette i gang sommerskole i hver enkelt faggruppe.
  • Elever som er oppmeldt til eksamen i august har brukt sin rett til ny/særskilt eksamen i faget.
     

Krav til deltakelse på sommerskole:

  • Ikke bestått/ikke vurdering i standpunkt, eller ikke bestått til lokalt gitt eksamen.
  • Elever på sommerskole må selv besørge transport til/fra sommerskoletilbudet de deltar på.
×