Nettskolen Troms

Nettskolen Troms er et nyetablert fylkeskommunalt tilbud som er gratis for alle elever i Troms. Gjennom Nettskolen Troms kan du ta fag som ikke tilbys på din lokale skole, og allerede fra høsten 2018 er det en rekke fag som blir tilbudt gjennom Nettskolen som samisk, norsk og matematikk.


Om nettundervisningen

Undervisningen er som vanlig undervisning, men foregår i et virtuelt klasserom der du og dine medelever møter faglæreren din til undervisning. Det spiller ingen rolle hvor du bor, du kobler deg bare opp til klasserommet via en nettlenke. Alt du trenger er hodetelefoner med mikrofon og en god internettilkobling. Det er store likhetstrekk med Skype som de fleste kjenner til, men Adobe Connect har flere funksjonaliteter som gir både lærer og elev bedre og mer fleksibilitet i arbeidet og undervisningen.

Du vil jobbe på en litt annen måte enn du pleier ved at omvendt undervisnings-metodikk benyttes. Det innebærer at du i forkant av hver time jobber med e-leksjoner og samarbeider digitalt med dine medelever. Undervisningen i det virtuelle klasserommet er målrettet og bruker læringsdata fra e-leksjonene slik at akkurat du får tilpasset undervisning til akkurat ditt nivå. Du har oppmøteplikt akkurat som i tradisjonell undervisning og fravær blir ført på normal måte. 

Du som velger fag gjennom Nettskolen Troms får en fleksibilitet i din opplæringssituasjon som gir deg mulighet til å ta fag din egen skole ikke tilbyr.

 

×