Pedagogisk psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste/ Oppfølgingstjenesten (PPT /OT) er en egen virksomhet innen Troms fylkeskommune og ledes av Nils Roger Mathisen. PPT og OT finnes i hele fylket og har avdelingskontor for Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsø og Nord-Troms.

 

Ny felles kontaktinformasjon for Pedagogisk- psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten i Troms fylkeskommune
PPTvgo og OT kan treffes på:
Sentralbord: 908 57 606
E-post: post.ppt-ot@tromsfylke.no
ESA-post: UTD.PPT-VGO.POSTPPT (Post PPT/OT)

Troms fylkeskommune
PPTvgo/OT
Postboks 6600
9296 Tromsø

Her finner du mer informasjon om PPT og OT:

×